O | ABOUT

Sistem, ki vlada, je potrošniško usmerjen. Posledica množične proizvodnje je čezmerno kopičenje odpadkov. Stvari, ki jih odvržemo, morda drugi potrebujejo.
Rešitev vidimo v ponovni uporabi predmetov in trgovini, ki ne bo več podpirala enosmernega sistema, ampak bo temeljni člen krožnega sistema.
Trgovina bo temeljila na zbiranju rabljenih predmetov, njihovi predelavi (ali reciklaži njihovih komponent) ter ponovnem vračanju v obtok.

TRGOVINA, dislocirana enota Centra ponovne uporabe (CPU) na bienalu industrijskega oblikovanja BIO22, zbira rabljene predmete, jih prenavlja in vrača nazaj v obtok. V njej bodo Magistri londonske šole Royal College of Art in člani skupine Grupa predelovali prinešene predmete. Vsak dan se bodo odvijala predavanja, na katerih bodo povabljeni študentje predstavljali svoje projekte in razmišljali o možnih rešitvah. TRGOVINA je zato performans - odprta razstava, ki prikazuje produkcijo prihodnosti.

TRGOVINA je razdeljena na štiri dele: V STUDIU delamo nove modele ponovne uporabe in scenarije za prihodnost potrošnje. V DELAVNICI zbiramo rabljene predmete, in jih prenavljamo. V IZMENJEVALNICI izmenjujemo predmete in raziskave za stare predmete in usluge obiskovalcev. V PREDAVALNICI povabljeni oblikovalci predstavljajo svoje projekte.

Če želite kupovati v trgovini, vas prosimo, da s seboj prinesete kos pohištva (kosovni odpadek), ki ga boste lahko zamenjali z novim predmetom po lastni želji. Namesto plačila boste naprošeni le, da izbran predmet, umeščen v novo okolje fotografirate in nam pošljete povratno informacijo.

(eng)
The existing system of trade is consumer oriented, based on mass production, with the consequence of excessive accumulation of waste materials.

We see the solution in re-using things and in a type of trade which will no longer maintain a one-way system but will instead be the basis of a cyclic system. Trade will be based on collecting used items, refurbishing them (or recycling their components) and putting them back into circulation.

THE SHOP is divided into several parts: THE STUDIO is a base for developing new models of renewed use and scenarios for future consumption. THE WORKSHOP is where we collect used items and refurbish them for future use. Im THE EXCHANGE CENTER we swap our items and research work for the visitors’ old items or services. THE LECTURE CENTER is where our guest designers present their projects.

If you would like to shop in our SHOP, you are invited to bring along a piece of old furniture (waste material) or a kind of service which you are willing to offer us.


A